Sälja bolag – Fotografiska principer för lyckad försäljning

Ibland är det inte enkelt att sälja ett företag. Det är många bitar som ska falla på plats och försäljningen kan dra ut på tiden. Kan fotografiska principer vara en hjälp då du ska sälja bolag? Faktum är att samma krav som ställs på den framgångsrika fotografen kan bli högst aktuella då du ska lyckas med en företagsförsäljning.

Sälja bolag och fotografera med förberedelser

Fotografen kan förstås ta snabba bilder utan att förbereda sig. Men även en fågelfotograf som tar spontana bilder i naturen förbereder sig med rätt material och en strategi för att vara på rätt plats i rätt tid. Samma sak kan sägas om fotografen som jobbar med bröllopsfoto eller familjeporträtt. För att sälja bolag krävs det precis samma genomtänkta förberedelser.

Du kommer rentav att jobba med liknande metodik där du försöker att få din verksamhet att se så bra som möjligt ut. Precis som fotografen jobbar med att få fram ideala förutsättningar för en vacker bild.

Detaljer kan vara väldigt viktigt. Precis som att företagsförsäljningen kräver att alla siffror är på sin plats så måste kameran vara korrekt inställd för att bilden ska bli bra.

/and.jpg

Värdering och fokusering av objektiv

När du ska besluta om värdet på ditt företag så liknar den fokusering av en kameralins. Du behöver precision såväl som tydlighet. Genom att se på marknaden, bedöma bolagets ekonomiska hälsa och räkna på verksamhetens materiella och immateriella tillgångar så når du en siffra.

Precis som att ett väl fokuserat fotografi kan upplevas som mer tilltalande så kan fokus på dessa aspekter hjälpa dig att sätta ett pris som är attraktivt.

Sammansättning och perspektiv med marknadsföring

Kompositionen är allt för ett fotografi. Från att välja vad som ska fotograferas till att välja ut en modern ram som passar. Detta kan jämföras med att marknadsföra ett bolag som ska säljas. Du lyfter fram vissa nyckelpunkter som är viktiga att peka på. Det kan handla om saker som lönsamhet och tillväxtpotential.

Du justerar ditt perspektiv genom att försöka sätta dig in i hur potentiella köpare kommer att se på vad du har att erbjuda. Kanske får du ta hjälp av en företagsmäklare som är expert på den här typen av inramningar.

Tajming får betydelse under förhandlingar

Ett fotografi kan kräva att du väntar och väntar på ett särskilt ögonblick. Detta oavsett om det är fågeln som landar på en gren eller paret som skålar för sitt nya liv. I förhandlingar för att sälja bolag är det precis samma sak som gäller.

Här får du vara beredd på att ge och ta och du kommer att inse hur stor betydelse tajming får för att det ska bli en fördelaktig affär för dig. Precis som fotografen så är det viktigt att du undviker förhastade beslut. Processen bör få fortlöpa på ett naturligt sätt samtidigt som du är redo att agera när rätt ögonblick infinner sig.

Ett avslut som ger det önskade resultatet

Bilden är tagen och nu kommer efterarbetet. Precis på samma sätt är det med företagsförsäljning. För att lyckas med att sälja bolag så måste du se till att juridiska dokument granskas och att ni är överens om affären.

Återigen så kommer ett öga för detaljer att få stor betydelse. Precis som att fotografen kan se hur det går att göra en bild ännu bättre med justeringar, redigeringar och korrekt inramning eller digital presentation.

Företagsförsäljningen är som att skapa vacker fotokonst

Med tanke på de ovan nämnda stegen är det verkligen inte långsökt att säga att en lyckad företagsförsäljning i mångt och mycket påminner om processen för att skapa vacker fotokonst. Processen är komplex och principer som tålamod, fokus och koll på detaljer får stor betydelse.

Genom hela processen bör du aldrig glömma bort målet. Det är förstås att se till att transaktionen lyckas och att ni slipper krångligheter. Att du som ska sälja bolag till sist känner dig nöjd med affären bottnar ju i att försäljningsprocessen har skett på ett sätt som liknar tillvägagångsättet hos en professionell fotograf!

29 Feb 2024