Från objektiv till snabbavveckling, avveckla foto ab

Det kan kännas svårt att fatta beslutet om att lägga ner en fototjänst som du har lagt själ och hjärta i. Men när du väl har bestämt dig så kan det vara så att du inser att det blir väl värt att sälja ab för snabbare avveckling. En effektiv snabbavveckling kan vara bra av ekonomiska såväl som personliga skäl men det gäller förstås att den sker på ett lagligt sätt.

Fatta beslut om snabbavveckling

Till att börja med ska du givetvis se på dina alternativ. När ditt bolag är i vilande status är det enkelt nog att genomföra en snabbavveckling. Men då det fortfarande finns en bit att gå innan du kan välja denna tjänst så har du alternativ kvar. Om du inser att avvecklingen är det enda alternativet för dig så är det dags för nästa steg.

Få hjälp med ekonomisk rådgivning

Det kan vara klokt att ta ett samtal med en jurist och en revisor som har erfarenhet av företagsavvecklingar. Då kan du få hjälp med att förstå denna procedur rent juridiskt och ekonomiskt. Du bör till exempel vara medveten om möjliga skattemässiga konsekvenser.

Informera aktieägare och styrelse

Om det finns aktieägare ska dessa informeras om att bolaget ska avvecklas. Ett aktiebolag måste ha en bolagsstämma där beslutet fattas. Även om du väljer att sälja ab för att få snabbavveckling så är det förstås viktigt att de som berörs av detta är införstådda med vad som är på gång.

/hylla_med_kameror.jpg

Välj en riktigt bra bolagsservice

När allt är redo för snabbavveckling är det viktigt att du säljer bolaget för likvidation till en riktigt bra bolagsservice. Välj en trygg tjänst som har ett vettigt pris och som ger dig den support du behöver för att känna dig trygg med beslutet.

11 Apr 2024