Bilden av en likvidation

Många upplever ordet likvidation som negativt och det är inte så konstigt. Även om det rör en frivillig likvidation så är det inte en rolig känsla att säga farväl till en verksamhet som har varit något av ett barn. Även om beslutet om att lägga ner bolaget har fattats i lugn och ro och kan anses vara det allra bästa så kan detta vara sorgligt.

Men bilden av likvidationer kan faktiskt bli bra mycket ljusare då de genomförs på ett riktigt bra sätt. Om du betänker att snabbavveckling faktiskt är samma sak som likvidation så inser du att begreppet rymmer mer än ett företag som kraschar.

Likvidation på ett smart sätt

När ett företag av olika skäl inte kan drivas vidare så finns det lite olika alternativ till nedläggning. För många så är det ingen större mening med att låta bolaget bli vilande då det inte kan tänkas bli så att det tas upp igen. Med en likvidation som sker efter försäljning av företaget så blir nedläggningen bättre rent ekonomiskt. I varje fall då det hela sköts på rätt sätt.

Du kan som ägare av ab lägga ner det helt själv. Det går att följa den procedur som gäller och att steg för steg sköta processen. Men ibland så kan det kännas besvärligt. Den som inte är duktig på bokföring och som inte tycker om att syssla med blanketter i flera månaders tid bör beakta möjligheten att avveckla aktiebolaget med hjälp av en bolagsservice.

När en bolagsservice köper ab och sedan lägger ner det så får du fria händer. Kanske vill du gå i pension och helt upphöra med affärsverksamhet, eller så har du något annat nytt på gång som kräver hela din uppmärksamhet.

Det är ditt val

När alltfler aktivt väljer att likvidera bolag hellre än att vänta på tvångslikvidation eller konkurs så förändrar det bilden av likvidation. Den blir en möjlighet hellre än något ont som inte går att kontrollera. För finansbolagen som kan köpa ab för avveckling så är ordet likvidation inget som känns trist. Det är en process liksom många andra ekonomiska processer som är nödvändig.

När valet är gjort så är det förstås viktigt att anställda får reda på vad som händer och att detta sköts på ett bra sätt. De kommer ju att föra bilden av din likvidation vidare. Även om företagsnamnet inte längre förknippas med dig så kan du ju dra nytta av att det fortsatt har ett gott rykte och minne. På så vis så blir bilden av likvidation med tiden annorlunda, och folk kommer inte att uppleva att avveckling och konkurs är samma sak så som många gör idag.

9 Jan 2019